Feldenkrais methode

foto: Rosalie O’Connor www.rosalieconnor.com

Feldenkrais is een bewegingsmethode ontwikkeld door Moshé Feldenkrais. Doel van de methode is het vergroten van je bewegingsmogelijkheden waardoor je makkelijker en soepeler gaat bewegen. Hierdoor kunnen ook ingesleten bewegingspatronen veranderen die oorzaak kunnen zijn van blessures of spierklachten.

Feldenkrais gaat er van uit dat lichaam en geest een geheel zijn. Het vergroten van je bewegingsmogelijkheden leidt tot een flexibelere geest en het verbeteren van je hele welbevinden.

Tijdens de lessen onderzoek je vanuit ontspanning door middel van kleine bewegingen de verbindingen, mogelijkheden en beperkingen van je lijf. Lessen worden in groepsverband gegeven, de zogenaamde ATM’s (Awareness Through Movement) waarbij de docent de groep begeleidt met gesproken opdrachten. 
Naast de groepslessen zijn er ook individuele lessen: FI’s ofwel Functional Integration. Hierbij beweegt de docent het lichaam van de deelnemer.

De oefeningen bij Feldenkrais zijn niet ingewikkeld of zwaar en iedereen kan altijd binnen zijn of haar mogelijkheden bewegen. Er is geen “goed of fout” omdat het gaat om het individuele onderzoek. Daarom zijn de lessen bijna door iedereen te volgen.

Feldenkraislessen geven, net als bijvoorbeeld yoga, een algehele verbetering van houding, beweging en gemoed. Daarbij kan Feldenkrais ook helpen bij specifieke klachten die bijvoorbeeld voortkomen uit eenzijdige beweging of zware inspanning. Feldenkraislessen zijn uitstekend geschikt voor musici, dansers en sporters maar ook voor mensen met chronische spier- of gewrichtsklachten of ademhalingsproblemen.