Even voorstellen

Ik ben Ariane Rümke, Bewegingsexpressietherapeut en Feldenkraispractitioner. Al heel jong begonnen met een beroepsopleiding klassieke dans, gevolgd door een docentenopleiding drama en later de opleiding tot bewegings-expressietherapeut aan wat nu de FontysHogeschool is. Bewegingsexpressietherapie is een vorm van psychomotorische therapie waarbij beweging, dans en spel als belangrijkste middelen gebruikt worden.

In 2008 heb ik de drie-jarige opleiding tot Feldenkrais practitioner afgerond.
Als therapeut heb ik me vooral gespecialiseerd in het werken met kinderen waarbij sprake is van ontwikkelingsachterstanden en/of gedragsproblemen. Het gaat daarbij om problemen van zowel psychische als sociaal-emotionele aard.

In mijn werk met kinderen maak ik gebruik van diverse methodes en verschillende middelen uit het creatieve therapieveld. Daarbij sluit ik aan bij dat waar een kind al goed in is, vaak is dat ook waar het kind plezier in beleeft. Daardoor zal makkelijker contact en interactie ontstaan, een voorwaarde voor het therapieproces. Als kinderen plezier hebben, zijn ze gemotiveerd om stappen te zetten in de ontwikkeling en ontstaan er mogelijkheden om op speelse manier te experimenteren met ander gedrag en emoties.
In 2012 heb ik de training “FloorPlay” bij de RINO gevolgd om nog specifieker hulp en intensieve (spel)begeleiding aan zowel ouder als kind te kunnen bieden.

Een paar jaar geleden heb ik de opleiding tot Feldenkraispractitioner gevolgd. Feldenkrais is een bewegingsmethode die er op is gericht mensen te leren hun bewegingsmogelijkheden te vergroten. Ik geef Feldenkraislessen aan volwassenen in Amsterdam. Groeps- en individuele lessen.

Naast lessen Feldenkrais begeleid ik kinderen met autisme. Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag naar mijn andere website.

Lidmaatschap beroepsverenigingen: